Free Trial
Standard
Pro
Free/7 ngày
1.990k/năm
3.990k/năm
Source Input ( Thêm tín hiệu vào SkyStudio )
1000
1000
1000
Maximum Resolution ( Chất lượng hình ảnh )
Full HD 1920x1080
Full HD 1920x1080
Full HD 1920x1080
Overlaychannels ( Lớp phủ đồ họa )
3
3
3
Mẫu trường quay ảo tạo sẵn
20
20
20
Recording ( Ghi lại Livestream )
Streaming ( Phát Livestream Facebook, Youtube.. )
Fullscreen Output ( Full đầy màn hình thứ 2 )
Hotkey ( Gán phim tắt )
Webcam Input ( Hỗ trợ Webcam )
Skycam ( Sử dụng điện thoại làm Camera không đây )
Add Virtual Studio ( Thêm trường quay ảo )
Multi-view ( Tính năng trộn nhiều kênh )
Text / Caption ( Tiêu đề chữ, Banner chuyên nghiệp )
Chèn Logo khi Livestream
Timer ( Hiệu ứng thời gian )
Social ( Tương tác mạng xã hội )
Import Templates ( Nhập mẫu tạo sẵn )
Export Templates ( Xuất mẫu tạo sẵn )
NDI Network
Black Magic Design ( Hỗ trợ Card Capture chuyên dụng )
SkyStudio-GO ( Cầu truyền hình )

1 điểm cầu
120 phút gọi


1 điểm cầu
300 phút gọi/1 tháng
Tham gia cộng đồng VIP
Chăm sóc 24/7