Cấu hình yêu cầu khi cài SkyStudio trên Windows

Lưu ý: Sau đây là cấu hình tối thiếu và cấu hình gợi ý để bạn có thể chạy SkyStudio ổn định.
 •  
 • Tối thiểu
 • Gợi ý
 • Hệ điều hành
 • Windows 7 hoặc cao hơn
 • Windows 10
 • Vi xử lý
 • Intel Core i3 Processor 2Ghz+
 • Intel Core i7 Processor 3Ghz+
 • RAM
 • 4 DDR2
 • 8GB DDR3
 • Ổ đĩa cứng
 • 7200 RPM Hard Drive (for recordings)
 • Solid State Disk
 • Card hình
 • DirectX 10 Compatible
 • Dedicated Nvidia Card with 1GB Memory
 • Độ phân giải màn hình
 • 1280x720
 • 1920x1080
Xem hướng dẫn cài đặt và sử dụng