SkyStudio SkyStudio
Cung cấp mọi công cụ cần thiết để bạn livestream
một cách sáng tạo và chuyên nghiệp nhất
Cung cấp mọi công cụ cần thiết để bạn livestream một cách sáng tạo và chuyên nghiệp nhất
Trường quay ảo 3D tạo ra sức mạnh đột phá
Dễ dàng sử dụng, kết quả bất ngờ
Dễ dàng sử dụng, kết quả bất ngờ
Kết hợp với SkyCam, livestream nhiều góc quay, không dây
Đơn giản, linh hoạt, tiết kiệm thời gian
Đơn giản, linh hoạt, tiết kiệm thời gian
Livestream tới Facebook, Youtube, Twitter, Twitch hay bất kỳ nền tảng video trực tuyến nào.
Dễ dàng ghép nhiều cảnh vào một luồng live
Tính năng multi - view cho phép bạn kết hợp nhiều nguồn input, điều chỉnh kích thước, và vị trí từng nguồn theo kịch bản, tạo ra luồng live chân thực và thu hút độc giả hơn.
Xóa phông nền chỉ với một click chuột
Giúp bạn dễ dàng dịch chuyển tới bất kỳ trường quay, tới bất kỳ địa điểm không gian, thời gian nào bạn muốn.
Giúp bạn dễ dàng dịch chuyển tới bất kỳ trường quay, tới bất kỳ địa điểm không gian, thời gian nào bạn muốn.
Vừa Livestream, vừa Record VoD để sử dụng về sau
Kho overlay text caption/graphic phong phú
Dễ dàng chèn thương hiệu của bạn vào luồng live
Hiệu ứng chuyển cảnh đa dạng, chuyên nghiệp
Live tương tác thời gian thực
Các dữ liệu tương tác của độc giả (Comment, Reactions, Tweet)
được thể hiện trực tiếp ở luồng live, điều khiển dữ liệu
từ web dashboard
Các dữ liệu tương tác của độc giả (Comment, Reactions, Tweet) được thể hiện trực tiếp ở luồng live, điều khiển dữ liệu từ web dashboard