SkyCam SkyCam
Ứng dụng biến điện thoại thành camera chuyên nghiệp, không dây
Ứng dụng biến điện thoại thành camera chuyên nghiệp, không dây
Kết nối tự động với SkyStudio qua wifi, không trễ
  • Sử dụng để livestream nhiều góc quay
Livestream trực tiếp tới Facebook, Youtube hay bất kỳ nền tảng video trực tuyến nào...
Dễ dàng điều chỉnh chất lượng nào bạn muốn
Vừa Livestream, vừa record VoD để sử dụng về sau